Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas liikluskahju korvamiseks hindu endale soodsamaks ja mõistlikuks saada?23.10.2018

Põhjustasin liiklusõnnetuse kerge joobega ja nüüd pean tasuma kahju. Kahjunõudes on aga paljud asjad kohati ca 8 kordse hinnaga. Kas mul on võimalik neid hindu lasta erapooletult kellegi hinnata, et kas need summad on reaalsed ja kes annaks mulle ka vastava dokumendi mida kindlustusele edastada.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui auto juht põhjustab alkoholijoobes liiklusõnnetuse, siis kindlustusandja hüvitab kannatanule kahju ja nõuab väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi.

On selge, et kahju põhjustaja vastutus ei saa olla tekkinud kahjust suurem. Kui kindlustusandja on kannatanule maksnud tekkinud kahjust suurema hüvitise, siis tagasinõue piirneb tekkinud kahjuga.

Kindlasti on igal alal eksperte, kes erineva kahju suurust oskavad hinnata. Küsimuses ei ole toodud, mis asjad hävisid, kannatada said või oli hoopis tegu isikukahjuga. Seetõttu ei saa väga konkreetset vastust anda. Näiteks, kui kindlustusandja hüvitas sõiduki taastamise kulu, kuid Teie hinnangul oli see mõistlikust taastamishinnast kõrgem, siis leidke internetiotsingut kasutades mõni teenusepakkuja, kes hindab sõiduki remondi maksumust. Näiteks, kui kahjustada sai ehitis otsige ehitise taastusremondi maksumuse hindajat.

Enne, kui hindamise teenuse tellite, rääkige kindlasti kindlustusandjaga läbi. Esitage oma argumendid ja selgitage, miks on Teie hinnangul nõutud summa tegelikust kahjust suurem.