Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kelle poole pöörduda, et saada kindlustuse aktsepteeritavat hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks?24.10.2018

tere.
Sattusin kevadel liiklusõnnetusse ja lahend tuli sellel kuul. Olen kannatanu pool ja kindlustusselts teatas, et minu sõidukit pole majanduslikult otstarbekas taastada. Seega pakuti sõiduki eest hüvitist ja auto kantakse maha. Probleem selles, et kindlustuse pakutud summa tundub ilmselgelt alla turuhinna. Kas ja kelle poole peaksin pöörduma, kui ma sooviks erapooletut hindamist auto avariieelse turuväärtuse teadasaamiseks nii, et seda aktsepteeriks ka kindlustusseltsid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Pöörduge kindlustusandja poole, selgitage, et Te ei ole hüvitise suurusega nõus. Tooge välja põhjused, miks peaks hüvitis suurem olema.

Kui Te ei jõua summa osas kindlustusandjaga kokkuleppele, siis leppige kindlustusandjaga kokku, kes võiks olla ekspert, kelle arvamust mõlemad pooled aktsepteerivad. Võimalike eksperte võite küsida kindlustusandjalt või ka ise interneti otsingu abil.