Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega voi kaskoga?16.11.2018

Kas avarii metsloomadega on kaetud liikluskindlustusega või kaskoga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Metsloomale otsasõiduki korral hüvitab auto kahjustumise või hävimise kulu vabatahtliku sõidukikindlustuse (ehk kasko) kindlustusandja. Kui sõidukikindlustust ei ole, siis jääb see kahju auto omaniku kanda.

Liikluskindlustusega on kindlustatud sõiduki juhi vastutus kolmandale isikule tekitatud kahju eest, st liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja õnnetuse teise osapoole kahju, mille eest sõiduki juht vastutab.