Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui kaua on kindlustusseltsil aega kahjude hüvitamiseks?05.02.2019

Tere
Kui kaua on kindlustusseltsil aega kahjude hüvitamiseks? Tegemist on siis sõiduki täieliku hävimisega mida ei taastata. Kindlustusselts venitab ja kuna õnnetus juhtus välismaal, siis toob juba nädalaid põhjenduseks selle, et nad ei ole sõidukit Eesti transportinud ja see võtab aega. Kas on ka mingi maksimaalne aeg või võivad nad kuid venitada tuues põhjuseks, et ei ole aega olnud sõiduk Eesti toimetada ja läheb aega?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab viivitamata tegema kindlaks hüvitamisele kuuluva kahju suuruse. Hüvitis tuleb välja maksta kohe, kui kindlustusandja on kindlustusjuhtumi toimumise ja kindlustusandja täitmise ulatuse kindlaks määramiseks vajalikud toimingud lõpetanud.

Kui tegu on liikluskindlustuse juhtumiga, siis on kindlustusandja kohustatud kõik vajalikud toimingud tegema mõistliku aja jooksul, kuid kõige hiljem 30. kalendripäeval kindlustusjuhtumist teatamisest arvates. See tähtaeg pikeneb, kui kindlustusandjal ei ole mõjuval ja temast mitteoleneval põhjusel võimalik kõiki vajalikke toiminguid teha ettenähtud aja jooksul teha.

Vabatahtliku sõidukikindlustuse lepingus võib olla samuti kokku lepitud aeg päevades, mille jooksul nõude käsitlemise toimingud tuleb teha.

Kokkuvõtvalt – küsige kindlustusandjalt, millal sõiduk Eestisse toimetatakse ning, millal lõpetab kindlustusandja toimingud kahju hüvitamiseks.