Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Millise valemi järgi "taksokindlustuse" hinda arvutatakse?05.02.2019

Kuna "taksokindlustust" kui sellist pole olemas, siis küsimus, millise valemi järgi taksokindlustuse hinda arvutatakse?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse ja ka sõidukikindlustuse kindlustusmakse sõltub paljudest asjaoludest ning need on kindlustusandjate lõikes erinevad. Tavaline on, et kindlustusmakse sõltub sõiduki kasutusotstarbest, sh sõltub makse sellest, kas sõidukit kasutatakse taksona.

Sõiduki kasutamine taksona on üks tegur kindlustusmakse arvutamise valemis. Näiteks, kui sõidukit ei kasutata taksona, siis on selle sõiduki kindlustusmakse arvutamisel vastava teguri väärtus 1,0. Aga sama isiku sama sõiduki, mida kasutatakse taksona, vastav tegur näiteks 5,0. Teguri väärtused ja asukoht valemis sõltub kindlustusandjast.