Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Sõitsin volitusega ja põhjustasin väikse avarii, mis kahju võib tekkida auto omanikule?24.10.2011

Tere
Tegin tagurdades parklaavarii, kus olin süüdlaseks. Dokumendid korras, auto oli volitusega, joovet polnud. Kannataja kutsus kohale politsei ja tunnistasin süüd. Seejärel läksime koos kannatajaga minu (sõiduki omaniku - minul oli volitus ja olin juht/kasutaja) kindlustusseltsi. Kannatajal oli lisaks tavakindlustusele ka kasko. Kannataja auto kuulub Hansa Liisingule.
Kahju, mida kindlustusselts peab maksma remondiks, on 10 000 krooni.
Kas ja millised võimalused on kindlustusseltsil esitada mulle/autoomanikule (autoomanik ei olnud autos) tagasinõue?
On see võimalik mingi paragrahvi alusel? Ja kuidas? Ja millist kahju võib saada minu volitusega auto omanik? Ja mida teha selle ärahoidmiseks?

Lugupidamisega E

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tagasinõude alused liikluskindlustuse puhul on sätestatud liikluskindlustuse seaduse §-is 48.
Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue, kui
- kahju põhjustati sõidukiga, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustuse lepingut,
- kahju põhjustati sõidukiga, millel ei olnud kehtivat liikluskindlustuse poliisi,
- kahju põhjustati tahtlikult,
- kahju tekitanud sõiduki juht oli õnnetuse ajal joobes,
- kahju põhjustanud sõiduki juhil ei olnud vastava kategooria sõiduki juhtimise õigust,
- kahju põhjustanud sõiduki juht oli saanud sõiduki oma valdusse ebaseaduslikult,
- kahju põhjustanud sõiduki liikluskindlustuse kindlustusmakse oli tasumata,
- kahju põhjustanud sõiduki juht lahkus sündmuskohalt liiklusõnnetust vormistamata,
- kahju põhjustaja ei teata kahjust kindlustusandjale ettenähtud aja jooksul,
- kahju põhjustaja ei esita sõidukit kindlustusandjale ülevaatuseks.

Osadel juhtudel on võimalik esitada tagasinõue sõiduki omaniku, osadel juhtudel sõiduki juhi vastu.
Kui liiklusõnnetus on toimunud ja tagasinõude alus on olemas, siis ei ole enam midagi teha tagasinõude vältimiseks.

Kui Te ei saanud ülaltoodust konkreetset vastust, siis palun täpsustage oma küsimust ehk selgitage palun täpsemalt, mis alusel kindlustusandja tagasinõude esitas või Teie hinnangul võib esitada.