Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas korteriomandi kindlustuse korral korvatakse majafassaadi veekahjustuse korral kogu fassaadi taastamine või "minu osa"?13.03.2019

Tere,
Kahjustunud on maja välisviimistlus, st maja fassaad, mis kuulub kaasomandisse. Mina kui klient olen kindlustanud ainult oma korteriomandi ja selle juurde kuuluva välisviimistluse. Mida sellisel juhul kindlustusleping katab? Kas kogu majafassaadi taastamise või ainult minu korteriomandi proportsionaalse osa tekkinud kogukahjust? Kas mul on võimalik taotleda seda kompensatsioonina ja teostada töid ise?
Olen tänulik iga info või soovituse eest

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustatud esemeks on korteriomand, siis on lisaks korteri reaalosale kindlustatud ka korteriomanike kaasomand sellises osas, mis vastab Teie osale – korteri üldpinna osa kõikide hoone korterite üldpinnast ehk osa kogukahjust.

See, kuidas hüvitise väljamaksmine käib, on kokku lepitud Teie kindlustuslepingus. Tavaline on see, et kaasomanikud tellivad remonditöö. Osa sellest remonditöö maksumusest kannab kindlustusandja kindlustusvõtja eest. Kindlustusvõtja enda kanda jääb omavastutuse osa, kindlustuseta kaasomanikud kannavad kulu ise.