Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas täpsustaksite millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli?21.03.2019

Tere,
Palusin nõu antud kaasomandi kindlustusjuhtumi kohta:
http://www.vastused.ee/otsi1.html?c=0&q=K20180&x=12&y=7
Kas saate palun täpsustada millised lahendused on siis, kui teised kaasomanikud (sh ka kahju põhjustaja) remontöid ei telli. Kas on mul võimalik taotleda oma kindlustusele vastava kompensatsiooni väljamaksmist või siis tööde teostamist ainult maja selles osas, kus asub minu korteriomand?
Suur tänu

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Olukorras, kus kahjustunud asja teised kaasomanikud ei ole nõus kahjustunud asja parandama, tuleb kindlustusandjal tavaliselt hüvitis välja maksta rahas. Siiski võib olla, et Teie kindlustuslepingus on üksikasjalikumalt või teisiti kokku lepitud. Sel juhul tuleb käituda nii nagu kindlustuslepingus kokku lepitud.

Pöörduge oma kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Oma kindlustusandjalt saate ka vastuse, kuidas edasi toimida.