Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab minult küsida tagasinõuet, kui kliendil puudus kindlustus ja juhiload?24.10.2011

Tere
Tegin kaks aastat tagasi avarii, kus sõitsin ette mootorrattale ja jäin süüdi. Meil mõlemal puudus kehtiv liikluskindlustus. Mootorratturi kahjud hüvitas kindlustus. Nüüd tahab kindlustus minult tagasinõuet, ps puudusid ratturil ka juhiload. Kas kindlustus sellisel juhul üldse kompenseerib mootorratta kahjud, kui rattal puudub kindlustus ja minult saab tagasinõuet nõuda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal ei ole alust kahju hüvitamisest keelduda, kui kahjustatud isiku sõidukil ei olnud kehtivat liikluskindlustust. Kui kindlustusandja on kahjustatud isikule kahju hüvitanud ja kahju põhjustanud sõidukil ei olnud õnnetuse ajal kehtivat poliisi, siis on kindlustusandjal õigus esitada kahju põhjustajale tagasinõue.

Seega Teie kirjeldatud juhul on kindlustusandjal õigus Teie vastu tagasinõue esitada.