Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kopra poolt langetatud puu läbi tekkinud kahju on kindlustusujuhtum?02.10.2019

Kui kahju on tekkinud läbi närilise poolt langetatud puu ja langenud puu asetseb 95 % osas minu kinnistul, kas siis vaatlusakti koostaja oleks pidanud välja kutsuma mind kui kinnistu omanikku ja laskma tutvuda tekkinud kahju asjaoludega kohapeal või on kindlustusel õigus esitada mulle tagasinõue ilma minu osaluseta vaatluse juures? Kas vaatlusaktis esitatud situatsioon on üheselt pädev või võib kindlustusfirma selle andmeid tagasinõude esitamise juures muuta? Vaatlusakt on kinnitatud kahe allkirjaga. Kas kopra poolt langetatud puu läbi tekkinud kahju on kindlustusujuhtum? Kui kopra poolt langetatud puu langemise aeg on teadmata, kas siis kindlustus võib otsida juurde lisaandmeid ilmajaamalt, et lisada kindlustusjuhtumi juurde 6 kuu jooksul olnud arvatavad tormituuled kindlustusjuhtumi piirkonnas, et nõudele sisse tuua uus asjaolu tormituule näol.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kuna küsimuses ei ole täpsustatud, mis kindlustusteenusega on tegu, siis saab vaid üldistades vastata – kopra poolt langetatud puu kukkumine võib olla kindlustusjuhtum. Täpse vastuse saab anda üksnes hinnates konkreetse kindlustuslepingu tingimusi.

Kui sündmuskoha vaatlus on võimalik ilma kinnistu omanikuta, siis ei pea kinnistu omanik seal juures viibima. Vaatluse käigus kogutakse ju üksnes teavet selle kohta, mis seis oli objektil vaatluse ajal, sh tavaliselt käivad sinna juurde fotod või ka video. Vaatlusakti kinnitavad need inimesed, kes vaatluse juures osalesid.

Kui hiljem selgub, et vaatlusaktis toodu ei ole õige (võib ju olla, et vaatlusel osalejad jätsid midagi kahe silma vahele), siis võib üks või teine osapool täiendavaid tõendeid esitada.

Saan küsimusest aru, et kindlustusandja on hüvitanud Teie kinnistul asunud puu kukkumisest tuleneva kahju kolmandale isikule ja on nüüd Teile vastavas osas tagasinõude esitanud. Kindlustusandja peab tagasinõuet tõendama. Tõendiks on sündmuskoha vaatlusakt, aga ka muud võimalikud tõendid.