Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mille alusel kindlustusseltsid kompenseerivad saamata jäänud töötasu ja sõidukulud?26.10.2011

Tere
Sooviks teada, mille järgi kindlustused kompenseerivad saamata jäänud töötasu (30%) ja transpordikulud, kui arsti juures ja taastusravis käidi oma sõidukiga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse puhul on hüvitamise alused toodud liikluskindlustuse seaduses. Muude kindlustusteenuste puhul kindlustuslepingu tingimustes.

Kui küsimus puudutab teavet ja dokumente, mida Teil tuleb kindlustusandjale hüvitise saamiseks esitada, siis täpse vastuse saab anda kindlustusandja, kellele nõude esitasite või esitate.