Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandja saab minult nõuda ekspertiisi tellimist ja hüvitamist?10.10.2019

Tere!
Sõitsin metskitsele otsa ning auto sai seejuures kannatada. Kõik oli korrektselt politsei ja kindlustusandjaga fikseeritud, autol olemas kasko. Kindlustusandja oli nõus hüvitama õnnetusega tekkinud kahjud, mis väliselt näha olid. Juhtus aga nii, et ka ACC radar, mis asub auto iluvõre taga, lakkas peale avariid töötamast. Kindlustusandja väidab, et selline rike ei ole antud õnnetust arvestades tavapärane ning keeldub seda oma kuludega korda tegemast. Kindlustusandja nõue on, et telliksin ning hüvitaksin ise radari defekteerimise ning kui selgub, et radari rike on õnnetusest põhjustatud, nagu ma väidan, on nad valmis hüvitama nii ekspertiisi kulud kui vajaliku remondi. Kindlustuslepingust ei leia ma ühtki klauslit, mille alusel kindlustusandja minupoolset ekspertiisi tellimist nõuaks. Suheldes ise erinevate ekspertidega sel teemal, on vastus, et ka väiksem kokkupõrge võiks radari töökorda rikkuda. Samuti on selline ekspertiis kulukas.

Kas kindlustusandjal on õigus minult ekspertiisi tellimist nõuda või oleks siiski õige, et nemad sellise ekspertiisi tellivad ning hüvitavad, et kindlaks teha, et minu nõue on õige?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

See, kas ekspertiisi kulu peab kandma kindlustusandja või kindlustusvõtja sõltub väga paljudest detailidest. Seetõttu ei saa ühest vastust ilma kõiki asjaolusid teadmata anda.

Näiteks on üks variant, et tõestate oma väiteid nende ekspertide hinnangutega, kellele oma e-kirjas viitate.

Teine variant on proovida kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda, et hinnangu kulu kannab kindlustusandja ja kui selgub, et radar ei ole juhtumis kahjustada saanud, siis maksate kindlustusandale hinnangu kulu tagasi.

Kui Te kindlustusandjaga kokkuleppele ei saa ja olete veendunud, et kindlustusandja otsus ei ole õige, saate pöörduda vaidluse lahendamiseks lepitusorganisse, vt http://www.eksl.ee/lepitusorgan.