Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kannatanud on õigus nõuda veel ka omavastutuse hüvitamist?26.10.2011

Tere!
2009.aastal leidis aset liiklusõnnetus, mille tagajärjel toimus otsasõit jalakäijale. Antud liiklusõnnetuses purunes transpordivahend, mis kuulus autojuhile. Vaidlustasime ka asja kohtus, kuid ilma advokaadita jäime kaotajaks. Kasko kindlustuslepingu järgi on auto omaniku vastutus 319,56 eurot ja ülejäänud auto remondikulu 1684,33 eurot. Viimase summa kompenseeris kindlustusfirma ning hiljem selle jalakäijalt ehk siis minult tagasi nõudis, mille ka ära maksin. Nüüd esitas autojuht kahju hüvitamise avalduse kohtusse sooviga, et tsiviilkohtu kaudu maksaksin ära ka tema omavastutuse summas 319,56 eurot.
Küsimus, kas autoomanikul on õigus seda summat minult nõuda?
Kas mul on mingigi reaalne võimalus selle summa maksmisest pääseda? Leian, et olen niigi korvanud autoremondikulud ja see summa on autoomaniku omavastutus, mis tuleks tal endal tasuda.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te tekitasite liiklusõnnetuse põhjustajana sõiduki omanikule kahju, siis tuleb see kahju Teil talle hüvitada. Küsimuses toodud asjaolude põhjal Te põhjustasite liiklusõnnetuse ja tekitasite sõiduki omanikule kahju, sest sõiduki omanikul tuli tasuda omavastutus. Kui Te ei oleks liiklusõnnetust põhjustanud, siis ei oleks sõiduki omanikul tulnud omavastutust tasuda.

Seega võib arvata, et sõidukiomaniku nõudest Teil pääsu ei ole.