Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ongi nii, et enne kindlustusperioodi lõpu ei saa kindlustuslepingut üles ütelda?01.11.2019

Mu auto kaskoleping uuenes automaatselt. Nüüd otsustasin, et soovin kasko teenusepakkujat vahetada. Saatsin digiallkirjastatud avalduse oma praegusele teenusepakkujale ning sain vastuse, et pole võimalik enne kindlustusperioodi lõpu lepingut üles ütelda.
Nemad viitasid seadusele: võlaõigusseaduse §468 lg 1, mis sätestab, et tähtajatu kindlustuslepingu võib kumbki lepingupool üles öelda jooksva kindlustusperioodi lõpuks.
Kas tõepoolest ongi nii, et kliendil käesoleva lepingu vältel pole teenusepakkujat võimalik vahetada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustuslepingu osapooled peavad eeldama lepingut sõlmides, et see kehtib kogu kokkulepitud kindlustusperioodi jooksul.

Nii nagu kindlustusandja ei saa juhuslikul hetkel kindlustuslepingut lõpetada, ei saa seda teha ka kindlustusvõtja.

Lepingu lõpetamiseks on lepingus ja seaduses kindlad alused. Üksnes põhjusel, et leidsite omale sobivama kindlustusandja, ei ole võimalik kindlustuslepingut lõpetada.