Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?19.11.2019

Tere. Mis aja jooksul saab esitada avalduse kindlustusele kui liiklusõnnetuses olin mina kannatanu ja mu riided hävinesid?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seaduse § 37 lõike 1 kohaselt peab kannatanu kindlustusandjat kindlustusjuhtumist viivitamata teavitama. Siiski ei tähenda see, kui Te ei ole juhtunust viivitamata teavitanud, et kindlustusandja tingimata keelduks kahju hüvitamast.

Esitage nõue kindlustusandjale.

Samas tuleb arvestada, et kui hiline teavitamine on muutnud kindlustusandjal juhtumi asjaolude või kahju suuruse kindlakstegemise võimatuks, siis võib kindlustusandja hüvitist vähendada või selle maksmisest keelduda. Ka siis, kui olete teavitamiskohustust tahtlikult rikkunud, võib kindlustusandja kahju hüvitamisest keelduda (võlaõigusseaduse § 448 ja 449).