Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas isa eluajal digiallkirjaga tehtud volitus "sõidukite omanditoimingud" annab õiguse kindlustushüvitisele?25.11.2019

Tere!
Kindlustusfirma on valmis hüvitama liiklusõnnetuses tekkinud sõidukikahju. Väidetavalt saavad nad selle kahju üle kanda sõidukiomaniku pangakontole, mida aga pole enam olemas.
Sõiduki omanik (minu isa) on paraku surnud. Maanteeameti registri järgi olen auto kasutaja ja isa eluajal on e-teeninduses tema digiallkirjaga tehtud mulle hetkel kehtiv volitus - sõidukite omanditoimingud sõiduki müümine. Kas selline kehtiv volitus annaks õiguse saada kahjuhüvitis minu kontole?
Kuidas edasi toimida?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Eeldan, et sõiduk on hävinud ja kindlustusandja hüvitab sõiduki väärtuse. Sõiduki hävimise korral on õigus kindlustushüvitisele sõiduki omanikul. Kui sõiduki omanik on lahkunud enne hüvitise väljamaksmist, tekib õigus hüvitisele pärijatel. Teadmata küsimuses viidatud volituse üksikasju, tundub mulle, et see volitus ei pruugi olla piisav hüvitise oma pangakontole saamiseks.

Pöörduge palun kindlustusandja poole ja selgitage olukorda. Avaldage kindlustusandjale kõik asjasse puutuvad dokumendid. Kõiki üksikasju teades saab kindlustusandja lahenduse välja pakkuda.