Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas avarii korral peab ka süüd tunnistav osapool teatama kindlustusandjale juhtunust, vältimaks rahalist nõuet?25.11.2019

Toimus avarii ja teatasin politseile, kes tuli kohale ja fikseeris õnnetuse ning täitsime liiklusõnnetusjuhtumi paberid kus tunnistasin end liiklusõnnetuse põhjustamises süüdi. Peale paberite täitmist lubas politsei mul lahkuda ja paberid jäid kannatanule. Ei teatanud sellest oma kindlustusandjat kuna sain aru, et sellega tegeleb vastaspool kui kahjunõudja. Nüüd, kuus kuud hiljem tuli mulle kindlustusandjalt rahaline nõue, kuna ma ei teatanud õnnetusjuhtumist neid. Kas kindlustusandjal on õigus minult nõuda liikluskindlustuse olemasolul lisaks veel rahalist kompensatsiooni?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse seadusest tuleb kahju põhjustaja kohustus teavitada juhtunust kindlustusandjat (vt liikluskindlustuse seadus § 37 lõige 1).

Teatud erandlikel juhtudel võib liikluskindlustuse kindlustusandja nõuda kannatanule makstud hüvitise tagasi. Tagasinõude võib esitada üksnes siis, kui esineb liikluskindlustuse seaduses sätestatud tagasinõude alus (vt seaduse 3. jagu).

Vaadake palun kindlustusandja tagasinõude kirja. Seal peab olema täpne viide liikluskindlustuse seaduse sättele, mille alusel teilt raha nõutakse.