Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas liikluskindlustuse koefitsient muutub ebasoodsamaks ka juhul kui lõpuks ma süüdi ei olnudki?21.01.2020

Kui liikluskindlustus tegeleb mingi küsimusega, ning lkf-is antud sõiduki puhul on näha, et kirjas on "Nõue on käsitlemisel", siis kas antud hetkel juba tõuseb liikluskindlustuse tegemise maksumus? Ning kui selgub, et kannatanule ei ole vaja midagi hüvitada, ehk seesama "liiklusõnnetus" kaob sealt lõpuks jäädavalt ära, siis kas koefitsient langeb tagasi või on samaks jäänud - nii juhi kui ka auto puhul?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Tavaliselt võetakse kindlustusmakse arvutamisel kahjuajaloo andmetena arvesse need juhtumid, mille kohta on kindlustusandja teinud otsuse, et tegu on kindlustusjuhtumiga, st kahju kuulub hüvitamisele.

Samas, iga kindlustusselts määrab ise reeglid, mille järgi kindlustusmakse arvutatakse ning sellest üldreeglist võib olla erandeid.

Mõistlik on enne lepingu sõlmimist võrrelda liikluskindlustuse hindasid, näiteks LKF-i kalkulaatori abil, vt https://www.lkf.ee/et/kalkulaator. Kui selts valitud, siis võite seltsist üle küsida, kas selle juhtumi mõju on arvesse võetud või mitte.