Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas mõjutab liikluskahju hüvitamist, kui kannatanud autojuhil oli aegunud juhiluba ja eriolukorra tõttu ei ole võimalik seda pikendada?04.05.2020

Toimus väike liiklusõnnetus kahe auto vahel. Kuidas mõjutab liikluskahju hüvitamist asjaolu, kui kannatanud autojuhil oli aegunud juhiluba ja eriolukorra tõttu ei ole võimalik olnud seda pikendada elektrooniliselt (perearst ei võta vastu ja ei väljasta arstitõendit)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

See, et kannatanul ei olnud sõiduki juhtumise õigust, ei mõjuta liikluskindlustuse hüvitise saamist. Kui kannatanul endal ei ole mingit osa kahju tekkimises, siis hüvitab teise osapoole liikluskindlustuse kindlustusandja kahju.

Juhul, kui kahju põhjustajal ei olnud sõiduki juhtimise õigust, siis hüvitab tema liikluskindlustuse kindlustusandja kannatanule tekkinud kahju, kuid võib väljamakstud hüvitise kahju põhjustajalt tagasi nõuda.