Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kahju hüvitamine seisvale autole otsasõidu korral21.02.2011

Ostsin auto, aga ei vormistanud ARKis seda enda nimele (ostu-müügi lepingu sõlmisin). Auto seisis mul Tabasalus nn õuealal ning liiklemiseks ma seda ei kasutanud, kuna ei ole veel juhilube kätte saanud. Autol ei olnud kehtivat liikluskindlustust. Nüüd mõned päevad tagasi sõideti autole otsa - otsasõitnu tunnistas süüd ja tal oli ka kindlustus olemas. Käisin avarii põhjustaja kindlustuses juhtumit vormistamas, aga nad ei ilmutanud erilist entusiasmi asja lahendamisel.
Kas mul on õigus kahju hüvitamisele, kui mul ei ole veel juhilube ja ma ei ole jõudnud autot oma nimele registreerida?
Või tuleb mul kahju sisse nõuda avarii põhjustajalt?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukile tekitatud kahju kuulub hüvitamisele, kui kahju põhjustanud sõiduk on teada. Sõiduki omaniku juhtimisõiguse ega kehtiva liikluskindlustuse kaitse puudumine ei mõjuta kahju hüvitamist. Sõiduki omandanud isikul on kohustus registreerida sõiduki omandamine liiklusregistris. Kui on olemas asjakohased tõendid sõiduki omandiõiguse kohta, siis ei mõjuta ka liiklusregistris registreerimata jätmine kahju hüvitamist.

Esitage kindlustusandjale kahju hüvitamise nõue. Kui kindlustusandja keeldub kahju hüvitamast, siis kindlustusandja viitab selgelt hüvitamisest keeldumise alustele.