Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas mõista kindlustusele pandud kohustust hüvitis "viivitamatult" peale toimingute tegemist tasuda?29.11.2021

Tere. Olime liiklusõnnetuses kannataja pool, masin läks mahakandmisele, määrati rahaline hüvitis. Auto viidi otse õnnetuspaigalt kindlustusseltsi remondipartneri juurde ja asub seal siiani. Kõik vajalik (dokumendid, võtmed) sinna toimetatud. Allkirjastasime dokumendid digitaalselt. Ühe punktina oli üleandmis-vastuvõtmis aktis sees, et kindlustus on hüvitise maksnud. Hüvitist meile üle kantud ei ole, kindlustus väidab, et see suunatakse maksmisele peale seda, kui autol remonditöökojas järgi käidud. Küsimus järgmine - kuidas mõista kindlustusele pandud kohustust hüvitis "viivitamatult" peale toimingute tegemist tasuda? Mis toiminguid silmas peetakse ja millal muutub hüvitis meie jaoks väljanõutavaks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustushüvitis tuleb maksta kohe, kui kindlustusandja on teinud kindlaks kahju suuruse ja oma hüvitamiskohustuse. Samast ajast muutub kannatanu nõue ka sissenõutavaks.

Võiks ju arvata, et „viivitamata“ tähendab pangaülekannet otsuse tegemise päeval või sellele järgneval tööpäeval.

Teie küsimuses on asjaolusid, mis võivad eeltoodut muuta. Te viitate mingile kokkuleppele, mille kindlustusega sõlmisite. Selles võib olla kokku lepitud, et hüvitis kantakse üle, kui olete mahakantud sõiduki remondiettevõttest ära toonud.

Kui sõlmisite kokkuleppe, et sõiduk jääb Teile ja selts lubab raha üle kanda peale sõiduki äratoomist remondiettevõttest, siis tooge palun sõiduk remondiettevõttest ära.