Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kindlustus soovib auto remondi asemel hüvitamist, kuid selle raha eest ei saa ma samaväärset autot18.11.2011

Tere,
juhtus liiklusõnnetus, milles oli süüdi teine juht, kes mulle tagant otsa sõitis. Minu auto on suht vana (10 a). Kindlustusseltsi poolt soovitatud remondifirma tegi seltsile hinnapakkumise, mida kindlustus peab liiga kalliks ja ei taha hüvitada, vaid soovitab pigem auto maha kanda. Minule, kui auto omanikule tundub veidi imelik hästi hoitud auto maha kanda, kui katki on vaid üks tagatuli ja stange.
Saan aru, et mingitest konjuktuuriinstituudi tabelitest võib leida, et nii vana auto hind on keskmiselt 1000 eurot, kuid reaalselt (automüügikuulutuste infole tuginedes) sellist autot 1000 euro eest ju ei saaks, vaid pigem 2000 euro eest.
Siit küsimused:
1. Kuidas sellistel puhkudel kindlustusseltsid talitavad?
2. Mida mina teha saaksin, et enda kahju minimeerida?

Ette tänades,
M.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule. Kahju hüvitamise eesmärk on kindlustusjuhtumi eelsele võimalikult lähedase olukorra taastamine.

Sõidukile tekkinud kahjustuste puhul on kindlustusandja otsustada, kas sõiduk taastatakse või loetakse sõiduk hävinuks. Sõiduk loetakse hävinuks, kui selle taastamisremont pole tehniliselt või majanduslikult põhjendatud. Sõiduki hävimisest tulenev kahju suurus on sõiduki harilik väärtus (tõenäoline müügihind) vahetult enne kindlustusjuhtumit.

Tehke kindlustusandjale ettepanek sõiduk taastada. Kui kindlustusandja sellega ei nõustu, siis püüdke läbirääkimiste teel leida sobivaim lahendus. Kui kindlustusandja otsustab siiski sõiduki hävinenuks lugeda ja Te ei ole rahul hüvitise suurusega, siis esitage kindlustusandjale oma tõendid sõiduki võimaliku müügihinna kohta ning püüdke kindlustusandjaga kompromiss leida.

Kui läbirääkimised kindlustusandjaga ei õnnestu ja kindlustusandja on Teie hinnangul teinud vale otsuse, siis on Teil võimalik otsus vaidlustada kindlustuse vaidluskomisjonis, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et