Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas lahendada olukord, kus peale kindlustusjuhtumit ja remonti annab auto veateadet aga remontija ei tee asja korda?13.03.2023

Tere. Sattusin liiklusõnnetusse, vastaspoole kindlustus maksis remondi ja auto tehti korda. Kui autole järgi läksin siis ca 100km pärast läks mootori kollane tuli põlema. Läksin uuesti remondifirmasse. Panid arvuti taha ja ütlesid et see on mingi NOX sensor, mis seotud heitgaasidega, kustutasid vea ja uuesti umbes 100km pärast läks tuli põlema. Nad ütlesid, et arvatavasti annab veateadet, kuna auto seisis paar kuud. Enne sellist asja pole olnud ja nüüd kui auto korda tehti läheb mootori tuli põlema.
Küsimus: Kas selle peaks maksma kindlustus kinni või peab seda pigem oma kuludel remontima? Kas tasuks pöörduda kuhugi teise remondi kohta, et äkki ikka on seal mingi muu mure kui ainult see sensor, et oleks erapooletu osapool.
Nad saatsid selle veateatest ka pildi. Selles kirjas. NOx sensor 2(cylinder bank1) has an electrical fault. There is an open circuit.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusandjalt saate nõuda liiklusõnnetuse läbi tekkinud kahju hüvitamist. Tavaliselt ei saa küsimuses kirjeldatud rike tekkida liikluskindlustuse juhtumis ja tõenäoliselt Te ei saa selle kulu hüvitamist nõuda liikluskindlustuse kindlustusandjalt.

Remondiettevõttelt saate küsimuses kirjeldatud vea kõrvaldamist nõuda siis, kui remondiettevõte selle probleemi tekitas.

Tuginedes üksnes siin küsimuses toodu teabele tundub, et pigem tuleb Teil endal vastav remondikulu kanda ning Te ei saa selle hüvitamist nõuda kelleltki teiselt.