Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: LKF-i teadete tavapostiga saatmisel puudub kättesaamise garantii, miks ei saadeta tähitud postiga?29.11.2011

Sain LKF'i klienditeenindajalt järgmise vastuse küsimusele, et kas teated edastatakse tähitud kirjaga, et millaga suudavad nad tõestada, et isik on kirja kätte saanud ja mittereageerimisel nõude esitavad:

Vastus teenindajalt:
Teadete ja makseteatiste saatmine toimub tavapostiga.
LKFil ei ole võimalik kasutada teadete edastamiseks isikute e-posti aadresse ega telefone.

Uus küsimus:
eesti.ee portaalist peaks LKF'il olema võimalik e-posti aadressi kontrollida, kas on registreeritud ja aktiivne. Mis kasu mul registreeritud emaili aadressist seal on kui põhimõtteliselt riiklik süsteem (juriidiliselt võibolla mitte) seda ise kah ei kasuta.

-----------------------------------------------
Selliseid teateid võiks ikka saata tähitult, et oma tegevus eesmärki (teavitada sõidukite omanikke, et eemaldada registrist mitte kasutuses olevaid sõidukeid - registri puhastamine) kliendisõbralikumalt teha. MTÜ'st jääb hetkel siiski mulje tuluteenivast ettevõtlusest. Võib-olla olen ma tõesti ainuke juhtum (milles ma sügavalt kahtlen), kus pole mingi postiteenuse tõrke tõttu (võib-olla polegi kirja saadetud) teadet minuni jõudnud ja nüüd saan selle teate inkassost. Imelik, et mulle edastati kaks teadet ja neist kumbki mu aadressile kohale pole jõudnud ja ma ei saa ka tõenäoliselt tõestada kuna kasutatakse tavaposti mitte tähitud kirju.

Üldiselt sellega ikka nõus, et ise süüdi, et õigel ajal maha ei kandnud sõidukeid registrist (tol ajal polnud kohustust/vajadust).

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Igal liiklusregistris registreeritud sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Eesti Liikluskindlustuse Fond (LKF) saadab sõiduki omanikele igakuiselt umbes 1000 meeldetuletust kindlustuslepingu sõlmimiseks. Enamik sõidukiomanikest saavad tavaposti teel saadetavad teated kätte ning sõlmivad kindlustuslepingu või kustutavad sõiduki liiklusregistrist. Selliste teadete saatmine tavapostiga on käibes tavaline.

Oleme kaalunud e-posti aadresside kasutamist teadete saatmiseks. Paraku ei ole see teavitamise viis hetkel veel praktikas kasutatav: a) väga vähe isikuid on oma @eesti.ee lõpuga aadressid aktiveerinud, b) aadressile isikukood@eesti.ee kirja saatmiseks pidi veel hiljuti kasutaja selleks LKFile loa andma. Hetkeseisule vaatamata ei ole me unustanud mõtet teateid e-postiga saata. Uue analüüsi teeme järgmisel aastal. Samuti oleme kaalunud teadete saatmist tähitud kirjaga. Ka see lahendus on seotud praktiliste probleemidega.

LKF on mittetulundusühing. Seadusega on meile antud teatud juhtudel õigus kindlustusmaksele. Teisalt on LKFil kohustus hüvitada liiklusõnnetuses kannatanule kahju, mis on põhjustatud liikluskindlustuse lepinguta sõidukiga.