Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes peab kindlustusandjat teavitama, kas kasutaja või kindlustusvõtja?02.12.2011

Lugupeetud hr Lauri Potsepp

Pöördun Teie poole selgituse saamiseks kindlustusseltside poolt pakutavate sõidukikindluse lepingute ja selle aluseks olevat võlaõigusseaduses sätestatule.

Nimelt sätestab võlaõigusseadus kindlustusvõtja kohustused kindlustusandja ees ja üheks kohustuseks on kindlustusandja teavitamine kindlustusjuhtumi korral (VÕS § 448, lg 2).

Küsimus:
kui toimub kindlustusjuhtum ja kindlustatud sõiduki kasutaja ei ole kindlustusvõtja, siis kes peab seadusest tulenevalt kindlustusandjat teavitama?

Lugupidamisega ja ette tänades

TK

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukikindlustuse lepingust ja seadusest tulenevalt on kindlustusjuhtumist teatamise kohustus kindlustusvõtjal. Kindlustusvõtja kohustus ei sõltu asjaolust, kas kindlustusvõtja on sõiduki kasutaja või mitte.

Sisukama vastuse andmiseks palun täpsustage, mis kontekstis Te küsimuse esitate.