Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tagantjärgi võib liiklusavarii kahju hüvitamist nõuda? 05.12.2011

Mõni nädal tagasi oli öösel halva nähtusega väike kõks, kus aeglasel sõidul käis minu auto peegel vastu vastusõitja peeglit. Pidurdasin, kuid teine auto sõitis edasi. Nüüd 3 nädalat hiljem on selgunud, et see isik oli mu tuttava tuttav ja väidab, et sellega purunes tal esiklaas, peegel ja 2 velge jne... Ühesõnaga tundub, et ta proovib oma auto remonti minu kaela veeretada. Ametlikku märget ei ole me kumbki sellest ei politseisse ega kindlustusse teinud ja nüüd ähvardab ta mind politseiga, et tekitasin talle liiklusõnnetuse ja varalise kahju ja nõuab minult sularahas auto hüvitamist.
Kui avariid ei regristreerinud tol korral ja politseid ei kutsunud, siis kas on õigust tagantjärgi mingeid nõudeid esitada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kahjustatud isikul on kahju tekitaja vastu nõudeõigus sõltumata sellest, kas liiklusõnnetus vormistati selle toimumiskohas või mitte. Nõudeõigus ei aegu mõne nädalaga.

Kirjelduse järgi võib arvata, et tegu on liikluskindlustuse kindlustusjuhtumiga, seega on kahjustatud isikul õigus nõuda kahju hüvitamist liiklusõnnetuse põhjustaja kindlustusandjalt. Teavitage juhtunust oma liikluskindlustuse kindlustusandjat, paluge teisel osapoolel esitada nõue oma kindlustusandja vastu. Kindlustusandja alustab kahju käsitlemist, sh teeb kindlaks liiklusõnnetuses tekkinud kahju, hindab selle suuruse ja hüvitab selle.

Kuna Te ei vormistanud liiklusõnnetust selle toimumiskohal ega teavitanud juhtunust politseid, on kindlustusandjal õigus esitada Teie vastu tagasinõue.

Liiklusõnnetus tuleb selle toimumiskohas vormistada, kui see ei ole võimalik (näiteks teine osapool on lahkunud) või osapooled ei jõua liiklusõnnetuse põhjustaja osas üksmeelele, tuleb juhtumist teavitada politseid.