Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kodukindlustuse leping peab olema ilmtingimata allkirjastatud?06.12.2011

Kas kodukindlustuse leping peab olema allkirjastatud või piisab elektroonilisest kindlustusfirma poolt saadetud pdf dokumendist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab kindlustusvõtjale väljastama enda poolt allkirjastatud dokumendi kindlustuslepingu sõlmimise kohta ehk kindlustuspoliisi. Eeltoodud nõude täidab näiteks ka .pdf formaadis kindlustuspoliis, millel on kindlustusandja esindaja mehhaanilisel teel jäljendatud allkiri.