Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on kohustus otsuse tegemiseni rendiauto kulud hüvitada?12.12.2011

Tere! Olen kannatanu pool. Peale avariid viidi auto puksiiriga minema. Nüüd olen jalamees. Samas logistiliselt on vaja sõita linnas kogu aeg. Lapsed erinevas lasteaias, abikaasa ja ise erinevates linnaosades tööl. Kas kindlustajal (IF) on kohustus hüvitada rendiauto või muud sõidukulud seni kuni otsustavad mida autoga teha? Nende otsus ju võib venida kaua.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Hüvitatava kahju ulatus on määratud liikluskindlustuse seaduses. Liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata kahju, mis tekib seoses sellega, et kahjustada saanud vara ei saa kasutada (liikluskindlustuse seadus §44 lõige 3 punkt 5).

Osas, mida ei hüvitata liikluskindlustuse lepingu alusel, on Teil võimalik nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt. Peate tõendama kahju saamist ja selle ulatust.