Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas Läti kindlustus peabki hüvitama pukseerimise ainult riigipiirini?27.12.2011

Tere,
Juhtus liiklusõnnetus Lätis, E67 umbes 13 km enne Ikla piiripunkti.
Süüdlane kindlustatud Läti kindlustuses. Tellisin puksiiri Eestis, auto veeti Pärnusse, vahemaa oli sama, mis oleks läinud Riiga pukseerimine.
Tasusin pukseerimise arve ise, saatsin ära koos taotlusega kompensatsioonile Läti kindlustusele.
Läti kindlustus otsustas, et nad hüvitavad ainult 35% arvest.
Nimelt siis hüvitavad nemad ainult veo sündmuskohalt kuni Eesti piirini.
Kas te saaksite palun öelda, kas see on õigustatud, kas nad tõesti ei pea hüvitama täies ulatuses pukseerimise arvet (sündmuskoht - Riia või sündmuskoht - Pärnu, vahemaa on üks ja sama).
Kas Euroopa liidu siseselt ei ole reguleeritud ja ühtlustatud liikluskindlustuse tingimusi ja hüvitamise määrasid.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kahju hüvitamise põhimõtted on Euroopas ühtlustatud, üksikasjades on kahju hüvitamise reeglid erinevad. Liikluskindlustuse kahju hüvitamisel lähtutakse kahju toimumiskoha riigi seadusest.

Meile teadaolevalt tuleb Läti seaduse järgi hüvitada kahjustunud sõiduki mõistlikud transpordikulud, kuid seda üksnes Läti territooriumil.

Palun pöörduge kindlustusandja poole palvega täpsustada, millisele sättele tuginetakse kahju hüvitise vähendamisel. Teil on võimalik vastavat teavet küsida ja saada ka eesti keeles. Selleks pöörduge kahju põhjustanud sõidukile kindlustuskaitse andnud kindlustusandja esindaja poole Eestis. Teabe esindajate kohta leiate siit http://services.ltab.lv/en/latvijas-parstavji