Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Auto sai avariis kannatada, kelle poole pöörduda rendiauto tasu kompenseerimiseks?12.01.2012

Olen avariis kannataja pool, liinibuss sõitis autole tagant sisse. Töökohustuste täitmiseks rentisin samaväärse auto. Küsisin kompensatsiooni kindlustuselt ja ka bussifirmalt, mõlemad keeldusid. Kas nüüd peaksin bussijuhile nõude esitama? Tema ju oli süüdlane. Kuidas sellises olukorras käituda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule. Hüvitatava kahju ulatus on määratud liikluskindlustuse seaduses. Liikluskindlustuse lepingu alusel ei hüvitata kahju, mis tekib seoses sellega, et kahjustada saanud vara ei saa kasutada (liikluskindlustuse seadus §44 lõige 3 punkt 5).

Osas, mida ei hüvitata liikluskindlustuse lepingu alusel, on Teil võimalik nõuda kahju hüvitamist kahju tekitajalt, antud juhul kahju põhjustanud bussijuhilt või ka tema tööandjalt. Peate esitama kahju põhjustajale nõude, sh tõendama kahju saamist ja selle ulatust. Kui kahju põhjustaja keeldub kahju hüvitamast, tuleb Teil pöörduda kohtusse.