Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kuidas on võimalik liikluskahju tagasinõude toimikuga tutvuda ja dokumentidest koopiad saada?17.01.2012

Kui isikule esitatakse tagasinõue, siis liikluskindlustuse seaduse alusel peab põhjendama ja ära tooma ka tehtud väljamaksed. Kas isikul on õigus nõuda liikluskahju toimikust koopiat? Kahjuks vastas kindlustusandja selle peale, et toimikuga saab tutvuda vaid osaliselt ja kohapeal ning pretensioonikirjas on välja toodud vaid summa. Samas, et esitada küsimusi ja neile ka kirjalik vastus saada, oleks tarvis nimetatud dokumentidest koopiat, et need vajadusel advokaadile esitada, või on ainukeseks võimaluseks saada koopiat nimetatud toimikust, kui kindlustusandja esitab kohtusse hagi ja see esitatakse ka kostjale?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja peab tõendama nõude sisu ja selle suurust. Tagasinõude saajal on õigus näha ja teha väljakirjutusi dokumentidest, mis tõendavad nõude suurust. Kindlustusandja peab võimaldama tagasinõude saajal eelnimetatud dokumentidega tutvuda. Kohustust kõiki toimiku materjale esitada või neist koopiaid teha lasta kindlustusandjal ei ole. Veelgi enam, kahjutoimik võib sisaldada andmeid, mille nägemise õigust tagasinõude saajal ei ole.

Kokkuvõtvalt vastused Teie küsimusele.
1. Kindlustusandja peab selgitama tagasinõude alust ja sisu ning tõendama nõude suurust.
2. Tagasinõude saajal ei ole õigust nõuda koopiat kahjutoimikust.
3. Kindlustusandja võimaldab Teil tutvuda kahjutoimiku osaga, millel on tähendus kahju suuruse osas, seega kindlustusandja on valmis tõendama nõude suurust ilma kohtumenetluseta.