Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusandjal on õigus keelduda sõidukikindlustuse sõlmimisest?18.01.2012

Kas kindlustusandjal on õigus keelduda müümast kindlustust, kui olen ostnud auto, millel ei ole kehtivat poliisi ja dokumendid veel ARK-s registreerimata? Automüüjaga oli vormistatud nõuetele vastav osu-müügi leping. Kuna ei ole Tallinna inimene ja aeg oli selline, et enam ei olnud ka võimalik ARK-s ümber regitreerida, siis olin sunnitud tegema lisasõidu, sest ei julgenud ilma kindlustuseta nii pikka sõitu ette võtta. Samas ütleb ju Liikluskindlustuse seaduse §23 l 1 - Sõiduki võõrandamisel astub sõiduki omandanud isik sõiduki suhtes sõlmitud lepingus kindlustusvõtja kohale. Siin ei ole pooltki sõna, et reg. tunnistus peaks olema eelnevalt ümber registreeritu. Kuidas mõista kindlustusandja keeldumist?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimus käib eeldatavalt liikluskindlustuse kohta, kuigi nimetate oma küsimuses sõidukikindlustust. Vastus on antud eeldusel, et küsimusega on peetud silmas liikluskindlustust.

Kohustusliku liikluskindlustuse puhul tuginetakse liikluskindlustuse seadusele. Kui võõrandatava sõiduki puhul on olemas kehtiv liikluskindlustuse leping, siis asub sõiduki omandanud isik automaatselt kindlustusvõtja kohale alates sõiduki omandamisest sõltumata asjaolust, kas isik on liiklusregistris sõiduki omanikuks märgitud või mitte. Kui isik on asunud kindlustusvõtja kohale, siis on tal õigus nõuda kehtiva lepingu alusel kindlustuspoliisi väljastamist. Kindlustusandja ei või keelduda lepingu sõlmimisest või poliisi väljastamisest, kui sõiduki suhtes peab liikluskindlustuse kaitse olema.

Arvestades üksnes Teie küsimuses toodud asjaolusid, ei ole kindlustusandjal õigust keelduda kehtiva lepingu alusel kindlustuspoliisi väljastamisest. Kuna liikluskindlustus on oma loomult registripõhine kindlustus, siis liikluskindlustuse lepingu ja poliisi andmed tuginevad liiklusregistri andmetele. Antud juhul oleks kindlustusandja pidanud väljastama poliisi kehtiva lepingu alusel nii, et kindlustusvõtja kohale on märgitud sõiduki eelnev omanik. Peale sõiduki omandamise registreerimist liiklusregistris vormistab kindlustusandja lepingu ja poliisi ümber sõiduki omandanud isiku nimele.