Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Milline on minimaalne periood, mille eest saab trahvida liikluskindlustuslepingu puudumise eest?26.01.2012

Tere,
Liikluskindlustuse fond on esitanud nõude vastavalt LKS §4, mille alusel peab liiklusregistris oleval sõidukil olema kehtiv liikluskindlustuseleping. Kuna eelnevad LKF teated tulid liiklusregistris märgitud aadressil, kus ma enam ei ela, siis sain nõude kätte inkasso teel ning olen kohustatud maksma 3-kordse kindlustusmakse perioodi eest, mille jooksul oli leping sõlmimata.

Periood, mille jooksul puudus liikluskindlustusleping, oli 7 kuud (2010 a. lõpp kuni 2011 a. keskpaik). Liikluskindlustuse fond on aga selle perioodi jaganud omakorda 3-ks perioodiks, millest lühem on alla kuu. Sisuliselt on tegu ühe nõudega, kuna nõude alus on sama - 6 kuu jooksul puudus leping. Kuna asi on aga inkassos, siis inkasso väidab, et tegu ei ole samadel asjaoludel määratud trahvidega ning nõuded on erinevad ning muidugi nõuab inkasso iga perioodi(nõude) eest eraldi kahjutasu. Samas on LKF inkassole 3 perioodi nõuded üle andud ühel kuupäeval ning neid oleks saanud menetleda ühe nõudena.
Siit küsimus, milline on minimaalne periood, mille eest saab LKF trahvida liikluskindlustuslepingu sõlmimata jätmise eest?
Milline on maksimaalne tagasiulatuv periood, mille eest saab LKF nõuda tasu liikluskindlustuslepingu sõlmimata jätmise eest?
ette tänades
A

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui sõiduki suhtes ei ole liikluskindlustuse lepingut, siis on sõiduki omanikul kohustus tasuda Eesti Liikluskindlustuse Fondile (LKF) kindlustusmakse kogu aja eest, mil leping oli sõlmimata. Kuna lepingu sõlmimise aeg sõltub sõiduki omanikust, siis praktikas esitab LKF nõuded alljärgnevalt:
a) esimene nõue esitatakse 30 päeva eest,
b) teine ja järgnevad nõuded esitatakse 3 kuu eest.
Kui Te olete nõude osas eriarvamusel, siis palun pöörduge otse LKFi poole.