Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kes korvab kahju, kui piiratud juhiloaga isik (B-piiratud) juhib autot ilma, et oleks kõrval oleks täislubadega isik?27.01.2012

Tere,
Küsimus: kui piiratud juhiloaga isik (B-piiratud) juhib autot ilma, et oleks kõrval täislubadega isikut ja põhjustab liiklusõnnetuse, kas siis korvab kahju kindlustus või juht ise?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Sõidukiga, mida juhtis piiratud juhtimisõigusega isik, tekitatud kahju kolmandatele isikutele (näiteks teise sõiduki omanikule) hüvitab kahju põhjustanud sõiduki suhtes liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandja.

Kannatanule kahju hüvitanud kindlustusandja võib esitada tagasinõude sõiduki juhi vastu, kui kahju põhjustanud sõiduki juhil ei olnud vastava kategooria sõiduki juhtimise õigust.