Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus saab teha politsei otsusest risti vastupidise otsuse?07.02.2012

Tere! Sattusime avariisse. Ei saanud omavahel kokkuleppe ja kutsusime politsei sündmuskohale. Avariigrupp tuli, tegi kõik vajalikku ja sai otsuse, et meie oleme kannatanud. Põhjustaja kirjutas alla, et on süüdi, aga kindlustuses väitis, et ole nõus sellega. Kindlustuses ekspert-kahjukäsitleja ütles, et politsei otsus ei mängi rolli ja nad ise teevad otsuse kellel on õigus. Kas on see õige, et inimene, keda ei olnud sündmuskohal, oskab hinnata, kes on süüdi lähtudes ainult sõnadest ja auto piltidest? Me oleme mõlemad ühe kindlustusseltsi kliendid.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja teeb otsuse, kas ja mis ulatuses tuleb kahju hüvitada. Liikluskindlustuse puhul omab vastava otsuse tegemisel tähendust ka asjaolu, kes põhjustas liiklusõnnetuse.

Üksikjuhtudel võib kindlustusandja hinnang liiklusõnnetuse põhjustaja osas erineda politsei arvamusest. Teie küsimusest võib välja lugeda, et politsei ei ole teinud otsust, vaid üksnes abistas liiklusõnnetuse toimumiskohas pooltel süülisuse osas kokkuleppele jõuda.

Kindlustusandja oskab anda hinnangu liiklusõnnetuse põhjustaja kohta tuginedes esitatud tõenditele, sündmuskohal viibimine ei oma üldjuhul tähendust. Kindlustusandja põhjendab alati oma otsust.

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja otsusega, on Teil võimalik pöörduda kindlustuse vaidluskomisjoni poole, vt täpsemalt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et