Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui kindlustus hindab auto väärtuse nii madalaks, et hüvitis on naeruväärne, mida siis teha?20.02.2012

Tere!
Mul on selline mure, et minu viimaseid kuid liisingus olevale autole sõideti sisse. Süüdlase kindlustus tegi aga otsuse, kus auto väärtus hinnati äärmiselt madalaks ning kuna auto on liisingu oma endiselt, siis minu jaoks on tegemist absoluutselt täbara olukorraga, kus autot enam pole ja hüvitist selle eest ka ei saa. Kõige veidram asja juures on see, et kindlustus ei ole käinud kordagi autot vaatamas ja tegi oma otsuse auto maha kanda ning selle eest maksta sandikopikaid minu kindlustuse poolt saadetud fotode põhjal. Kas kindlustus tohib sel viisil minu autot hinnata ning kui nad jäävad peale vaide esitamist oma otsusele kindlaks, siis kas mul on ka mingi võimalus saada hüvitatud mulle tekitatud kahjud?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ei ole rahul kindlustusandja sõiduki väärtuse hinnanguga, siis püüdke esmalt kindlustusandjaga läbi rääkida. Uurige, millele tugines kindlustusandja sõiduki väärtuse hindamisel, esitage omapoolsed seisukohad koos põhjendustega. Vajadusel tellige omapoolne sõiduki väärtuse hinnang.

Kui Teil ei õnnestu kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda ja jääte oma seisukoha juurde, siis saate kindlustusandja otsuse vaidlustada kindlustuse vaidluskomisjonis. Asja läbivaatamine kindlustuse vaidluskomisjonis on Teile tasuta. Vaidluskomisjonile kaebuse esitamine ja muud üksikasjad vt http://www.lkf.ee/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=204&lang=et