Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas on seaduslik, kui kindlustusandja võtab tasu teenuse eest, mida ta ei osuta?12.03.2012

Tervist !

Seesam kindlustus keeldub hüvitamast liikluskahju, vaatamata sõlmitud kohustuslikule sõidukikindlustuse lepingule ja võib olla õigustatult, sest minu juhitud auto oli sel hetkel Eesti riiklikust autoregistrikeskusest kustutatud. Minu küsimus on: kui seaduslik ja põhjendatud on olukord, kus kindlustusandja võtab tasu teenuse eest, mida ta ei osuta?

Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses on viidatud kohustuslikule sõidukikindlustusele. Kohustuslikku sõidukikindlustust ei ole olemas. Sõidukikindlustus on vabatahtlik. Sõidukikindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja kahju, mis on tekkinud kindlustatud sõiduki kahjustumisest või hävimisest.

Liikluskindlustus on kohustuslik. Liikluskindlustuse alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule.

Vaatamata asjaolule, mis kindlustuslepingut küsimus puudutab, on kindlustusandjal õigus kindlustusmaksele üksnes kindlustuslepingu alusel. Kui kindlustusleping on lõppenud, siis on kindlustusandjal õigus kindlustusmaksele kuni kindlustuslepingu lõppemiseni.

Liikluskindlustuse leping lõpeb sõiduki kustutamisel liiklusregistrist (küsimuses viidatud Eesti Riiklik Autoregistrikeskus). Ka sõidukikindlustuse lepingus võib olla kokku lepitud, et leping lõpeb sõiduki kustutamisel liiklusregistrist.