Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui mul on aastane reisikindlustus ja ühekordne reisikindlustus, kas mul on õigus saada hüvitist mõlemast?15.03.2012

Tere!

Liigun tihti töö tõttu mööda maailma ringi ja vastavalt sellele on mul tehtud aastane reisikindlustus ja on ühekordne reisikindlustus, mis sai ostetud koos planeeritud perereisiga, kuhu oli plaanis minna terve perega. Kindlustused on tehtud erinevates firmades. Laps haigestus ja mul tuli planeeritud reis ära jätta, kas mul on õigus saada siis mõlemast firmast hüvitust?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Teil ei ole õigust saada rohkem hüvitist, kui tekkinud kahju. Kui olete sama kindlustusriski kindlustanud mitme kindlustusandja juures, siis vastutavad kindlustusandjad solidaarvõlglastena. Mõlemalt kindlustusandjalt sama kahju hüvitamist Te nõuda ei tohi.

Eeldusel, et kindlustuskaitsed erinevates lepingutes on samad, ühes kindlustuslepingus olete kindlustatud isik Teie, teises kindlustuslepingus Teie ja Teie pereliikmed, on mitmekordne kindlustus vaid Teiega seotud kahju osas. Seega Teie pereliikmete reisikulude osas saate nõude esitada vaid ühele kindlustusandjale, Teie enda reisikulude nõude osas on Teil valik kummale kindlustusandjale nõue esitada. Nõude esitamisel peate teavitama kindlustusandjat mitmekordsest kindlustusest.