Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas tagasinõude esitamiseks peab olema süüdi tunnistatud?21.03.2012

Tegin ca 3 kuud tagasi väikse parklakõksu, ilma ise märkamata, 15 minutit hiljem helistati kindlustusest, läksin sündmuskohale tagasi, seal ootas mind politsei. Tehti väärteoprotokoll ja seal süüdistati sündmuskohalt põgenemisega ja ettevaatamatusest tehtud liiklusõnnetuses. Sellega ei olnud nõus, et olin sündmuskohalt põgenenud, muidu oma viga tunnistasin, esitasin ka vastulause, kus seletasin kuidas asi juhtus ja et ei põgenenud sündmuskohal. Väärteo lõpplahendiks oli et, tsiteerin: "Liiklusseaduse paragrahv 223 lg. 1 alusel eriõiguse äravõtmine 1 kuuks
Liiklusseadus paragrahv 236 lg.1 osas väärteomenetlus lõpetada otstarbekuse kaalutlusel." Load võeti ära, sest palusin minimaalset rahalist karistust, kuna ei ole mingeid maksevahendeid.
Siit ka küsimus, kas väärteomenetluse lõpetamine otstarbekuse kaalutlusel tähendab, et ma olen siiski selles väärteos süüdi või mitte? Seega, kas kindlustusel on õigus mulle esitada tagasinõuet, juhul kui jah, kas siis on kogemusi, et on võimalik kindlustusega mingisugusele kokkuleppele jõuda summa osas? Asi on selles, et kahjunõude summa on nii suur (ei kujuta ette, miks plaststange kriim nii palju maksab, kui ei purunenud vaid tuli natuke värvi maha), et isegi osamaksetega maksan seda minimaalselt aasta. Olen veel tudeng ja sissetulekud puuduvad ning mingit vara ei oma. Ees on veel mitu aastat õpinguid, ainuke sissetulek on majanduslik toetus ja suvel teenitud. Vanemad on töötud. Või kindlustust see ei huvita.
PS! probleeme ei taha nendega, sooviks väga kokkuleppele jõuda, kuidas käituma siis peaksin? Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandjal on õigus esitada tagasinõue, kui kahju tekitanud sõidukijuht lahkus liiklusõnnetuse toimumise kohalt, rikkudes kehtivaid õigusakte. Teie küsimusest nähtub, et lahkusite sündmuskohalt liiklusõnnetust vormistamata ja selles osas vaidlust ei ole. Seega on kindlustusandjal tagasinõude õigus sõltumata väärteo lahendist.

Tagasinõude ja selle tasumise osas rääkige kindlustusandjaga läbi. Esitage kindlustusandjale palve tagasinõudest loobumiseks või summa vähendamiseks tuues avalduses ära põhjendavad asjaolud. Püüdke kindlustusandjaga kokkuleppele jõuda.