Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustusfirma otsust saab veel tagantjärgi vaidlustada?03.04.2012

Tere.
Jaanuari lõpus leidis aset väikene tulekahju. Pöördudes kahjuavaldusega kindlustuse poole oli esimene vastus positiivne ja kahjud lubati hüvitada 100%. Mõne aja möödudes kindlustus tuli siiski tagasi ja viitas, et antud poliisiga pole kodune vara kindlustatud. Minu kirjaliku vastuse peale kindlustusele, kus ma osutasin erinevatele punktidele ja palusin mulle kirjalikult selgitada ja välja tuua, mis alusel köögitehnika hüvitamise alla ei kuulu, helistas mulle kindlustus ja selgitas üldsõnaliselt. Kahjuks jätsin asja sinna paika ja hüvitamisele kuuluva kindlustussumma väljamaksmine toimus 10.02.2012. Nüüd suheldes Tehnilise Järelvalve Inspektsiooniga (õnnetuse põhjust siiamaani uuritakse ja vormistatakse), korteriühistu ja tarbijakaitsega, jääb mulle tahest-tahtmata tunne, et kindlustus pole minuga 100% aus olnud, seda enam, et kirjalikku selgitust ja põhjendamist ma nende käest saanud ei ole. Küsimus, kas tagantjärgi (ehkki hüvitatav summa on välja makstud 10.02 ja tunduks, et ma olin otsusega nõus ja tunduks nagu vehiks ma peale kaklust rusikatega) on võimalik mul see otsus vaidlustada ja paluda juhtumi nö. veelkordset läbivaatamist?

Suured tänud!

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusandja otsust saate vaidlustada seni kuni see ei ole aegunud. Kui tegu on käesoleva aasta jaanuari juhtumiga, siis ei ole tegu aegunud nõudega.

Pöörduge kindlustusandja poole palvega asi uuesti läbi vaadata. Palves tooge välja asjaolud, millega Te rahul ei ole ja mis põhjusel. Paluge vastust e-posti või kirja teel.

Lisaks:
- oma küsimuses viitate, et kindlustusandja on Teile kahju osaliselt hüvitanud. Vastavas osas on kindlustusandja teinud seega kahju hüvitamise otsuse. Vaadake palun üle, kas see otsus sisaldab viidet kindlustuslepingu tingimustele millele tuginedes hüvitati kahju osaliselt;
- on tavaline, et kindlustuslepingus loetakse köögitehnika koduse vara hulka ja see ei ole kindlustatud koos korteriga ilma, et kodune vara oleks kindlustuspoliisil eraldi välja toodud. Kui kindlustatud esemeks oli poliisil märgitud üksnes korter, siis vaadake üle kindlustuslepingu tingimused. Kindlustuslepingu tingimustes on lahti kirjutatud, mis on kindlustatud, kui kindlustatud esemeks on korter.