Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Autot ei kasuta, sest remondin seda, miks pean nüüd maksma kolmekordse kindlustusmakse?05.04.2012

Oman sõidukit, mis on registris, aga ei kasuta seda hetkel (remondin tasapisi), seega liikluses ei osale ja ka ei kindlusta antud sõidukit juba paart aastat. Nüüd sain makseteatise LKF-st kus 3x kindlustustasu antud perioodi eest seadusega välja nõutav. Väidetavalt on lõppenud kindlustusleping, mis peab olema. Lõppemisest või pikendamisest teatanud mulle keegi ei ole. Väidetavalt on saadetud posti teel kiri, mis minuni jõudnud ei ole. 03.04.12 leidsin postkastist kirja, mis postitatnud 25.01.12 (see on siis makseteatis juba.) Ootan targematelt infot, kuidas edasi käituda, sest pean antud makseteatist väljapressimiseks. LKF ei vaevu põhjendama ega kuulama ja ähvardab kohtutäituriga. Ilmselt ei ole ma ainus kellelt raha välja pressitakse seaduse alusel.
Tekib ka küsimus, et kui leping on lõppenud, mille eest nõutakse kolmekordset kindlustustasu (lepingut ju pole)?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Igal liiklusregistris registreeritud sõidukil peab olema kehtiv liikluskindlustuse leping. Leping peab olema ka sõidukil, mida ajutiselt ei kasutata. Liikluses osalemiseks peab sõidukil olema kehtiv liikluskindlustuse poliis.

Kui sõiduki suhtes ei ole kehtivat kindlustuslepingut, tuleb sõiduki omanikul tasuda Eesti Liikluskindlustuse Fondile (LKF) kindlustusmakse aja eest, mil leping oli sõlmimata. Kindlustusmakse tasumise kohustus tuleneb liikluskindlustuse seadusest. Teisalt kohustab seadus LKFil hüvitama kannatanule liiklusõnnetuse läbi tekkinud kahju, kui sõiduki suhtes, millega kahju põhjustati, oli kindlustusleping sõlmimata. Sisuliselt annab LKF lepinguta sõidukile liikluskindlustuse kaitse ja sõiduki omanikul tuleb selle eest kindlustusmakse tasuda.

Kindlustusmakse tasumise kohustuse vältimiseks saab sõiduki omanik sõlmida liikluskindlustuse lepingu või kui sõidukit liikluses ei kasutata, siis kustutada sõiduk liiklusregistrist.

Seega, kui te sõidukit ajutiselt ei kasuta, siis kustutage sõiduk ajutiselt liiklusregistrist. Nii väldite edasisi samalaadseid nõudeid.

Täpsemat teavet kindlustuslepingu sõlmimise kohustuse kohta vt http://www.lkf.ee/images/files/LSM_teavekliendile(4).pdf