Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kohustusliku liikluskindlustuse tariifide erinevus15.03.2011

1. Millest tulenevad eri kindlustusseltside erinevad hinnad kohustusliku liikluskindlustuse pakkumisel? Kas erinevad juurdehindlused ja kasumimarginaalid?

2. Kas kindlustuskaitses on mingit vahet, kui soetan enda autole kõige odavama või kõige kallima kohustusliku liikluskindlustuse poliisi?

Ette tänades

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kindlustusmakse suurus sõltub kindlustusandja hinnangust kindlustusriskile ja kindlustusandja kuludest vastava teenuse osutamisel. Äriettevõttena ootab kindlustusandja oma tegevuse tulemina ka kasumit. Erinevus kindlustusandjate kindlustusmakse suuruses sama kindlustusriski osas tuleneb erinevast hinnangust riski suurusele ja erinevast kulutasemest.

Liikluskindlustuse kindlustuskaitse miinimum on sätestatud liikluskindlustuse seaduses. Kindlustusandjad võivad pakkuda laiema kaitsega teenust.
Ka liikluskindlustuse puhul on mõistlik hinnata teenusepakkuja sobivust enda jaoks rohkematest aspektidest, kui pelgalt kindlustusmakse suurus, sest
- kahju põhjustaja ja tema liikluskindlustuse kindlustusandja on kannatanu ees solidaarvõlglased,
- kindlustusandjad pakuvad teenust erinevates teeninduskanalites,
- kannatanul võib olla õigus kahju põhjustajalt nõuda ka sellise kahju hüvitamist, mida liikluskindlustuse kindlustusandja ei hüvita. Selle kahju suurus võib sõltuda kindlustusandja kahjukäsitlusteenuse osutamise kiirusest.