Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas alles järgmisel päeval pisiavarii avastamise tõttu võib tekkida probleeme kindlustuses?02.05.2012

Tere
Hakkasin maja eest välja tagurdama, aga ei pannud tähele, et tagurdasin taga olevale autole otsa. Kahju saanud autojuht kutsus kohale politsei, sest ta arvas, et ma põgenesin sündmuskohalt. Kahju saanud autojuht võttis alles järgmisel päeval minuga ühendust ja rääkis probleemist, peale mida vaatasime autod üle ja avastasime minu autol väga minimaalse kahju - ainult üks kriips stangel, kuid tema kahjud olid suuremad. Seepeale loomulikult tunnistasin süüd. Kas selle tagajärjel tekivad ka probleemid kindlustuses? Käisin ka politseis hiljem, kus rääkisin probleemist ja seal öeldi, et kui saan kannatanuga kokkuleppele, siis nende poolt probleeme ei ole, kuna on ainult materjaalne kahju.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liiklusõnnetuses osalejad peavad liiklusõnnetuse sündmuskohal nõuetekohaselt vormistama või teavitama juhtunust Politseid. Liiklusõnnetuse põhjustaja peab liiklusõnnetusest teavitama liikluskindlustuse kindlustusandjat. Liiklusõnnetuse toimumiskohalt lahkumine liiklusõnnetust vormistamata või liiklusõnnetusest kindlustusandjale teatamata jätmine võib kaasa tuua probleeme.

Sõidukikindlustuse kindlustusandja (kindlustusandja, kes hüvitab Teie sõidukile tekkinud kahju) võib hüvitist vähendada. Tavaliselt on kindlustuslepingu tingimustes kokku lepitud, et õnnetuse korral tuleb täita seaduse nõudeid.

Liikluskindlustuse kindlustusandja (kindlustusandja, kes hüvitab Teie tekitatud kahju teisele osapoolele) võib Teile esitada tagasinõude makstud hüvitise ja kahjukäsitluskulude osas.