Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas ja kellel on õigust saada liikluskindlustust soodushinnaga?02.05.2012

Kellel on võimalik taotleda liikluskindlustust soodushinnaga?
Kui olen diabeetik, kes omab pensionitunnistust, kas siis saan sõlmida liikluskindlustuse soodustusega?
Juhul kui kehtib liikluskindlustuse poliisi soodustus diabeetikutele, siis kui võtan auto liisingusse (varem pole autot olnud), mis dokumendid tuleb kuhu esitada?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kindlustusmakse ja seda mõjutavad asjaolud määrab iga kindlustusandja iseseisvalt. Ühtset ja ületurulist arvutusvalemit ega metoodikat ei ole. Seega ei ole ka ületuruliselt määratud kas ja kes on õigustatud soodustust saama.

Kindlustusandja määrab kindlustusmakse arvestades liikluskindlustuse statistikat, kindlustatava riskiga seotud kindlustus- ja kahjuajalugu ning muid kindlustusriski mõjutavaid tegureid. Kas ja mis suunas isiku tervislik seisund kindlustusriski mõjutab ning kas kindlustusandja saab seda arvestada, on iga kindlustusandja teha.