Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas soodustusega liikluskindlustus kehtib teise juhi puhul?16.03.2011

Auto on registreeritud üle 60-aastase invaliidi nimele, kes saab kohustusliku liikluskindlustuse poliisi ostmisel soodustust. Samas võivad selle autoga sõita ka teised auto registreerimistunnistusele kasutajana kantud isikud, kes ei ole üle 60 aasta vanad ega ei ole invaliidid. Kui nüüd selline viimati mainitud isik põhjustab avarii, kas siis sellisel juhul see soodushinnaga ostetud poliis kehtib? Kas see soodushinna poliitika kehtib kõikide seltside puhul või on tegemist mõne seltsi eripäraga?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kaitse kehtib, kui kehtib liikluskindlustuse leping ja selle alusel väljastatud poliis. Kindlustusmakse määramisel arvestatud asjaolud, sh näiteks soodustus, ei mõjuta kindlustuskaitse kehtivust. Seega kui kindlustusandja on andnud kindlustusvõtjale soodustust, siis kehtib kindlustuskaitse ka siis, kui sõidukit juhib teine isik.

Kindlustusmakse suuruse ja selle määramise asjaolud määrab iga kindlustusandja eraldi. Ületurulisi soodustusi ei ole.