Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui auto tuleb remonti viia ja kasutada ei saa, kas selle aja eest on võimalik liikluskindlustuse tasu tagasi küsida?08.05.2012

Auto tuleb remonti viia, seega autot mingi aeg ei kasuta. Hiljuti sai pikendatud liikluskindlustust kolmeks kuuks. Kas selle aja eest, mida autot ei saa kasutada, on võimalik kindlustusele makstud tasu tagasi taotleda?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui Te ajutiselt ei kasuta sõidukit teeliikluses, saate esitada kindlustusandjale taotluse liikluskindlustuse lepingu maksevabaks muutmiseks. Poliisi kindlustusperioodi lõpuni jäänud aja eest tasutud kindlustusmakse kindlustusandja tagastab arvestades maha seaduses lubatud asjaajamiskulu.

Maksevaba liikluskindlustuse lepingu kohta vt täpsemalt http://www.lkf.ee/images/files/MV_muutmine(2a).pdf