Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas hüvitatakse kahju, kui avariis osalevad kaks minule kuuluvat sõidukit?24.05.2012

Mul on kaks sõidukit ja mõlemale sõidukile olen mina ise samas kindlustusfirmas sõlminud kohustusliku liikluskindlustuse. Mõlemad sõidukid satuvad korraga samasse avariisse. Mina ise sõidan ühe endale kuuluva sõidukiga. Minu sõber sõidab teise minule kuuluva sõidukiga mulle tagant sisse ja jääb süüdi. Kas kindlustus hüvitab sõidukile, mille roolis olin mina, tekitatud kahju?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud liikluskahju teisele isikule.

Kui liiklusõnnetuses saab kahjustada kaks samale isikule kuuluvat sõidukit, siis omab tähendust, kes kahju põhjustas. Näiteks satuvad liiklusõnnetusse sõiduk A, mida juhtis mõlema sõiduki omanik ja sõiduk B, mida juhtis teine isik. Kui kahju põhjustas sõiduki B juht, siis hüvitab kindlustusandja sõiduki A kahjustumisest tekkinud kahju. Kui kahju põhjustas sõiduki A juht, siis kindlustusandja kummagi sõiduki kahjustumisest tekkinud kahju ei hüvita, sest sõidukite omanik põhjustas kahju iseendale.