Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas esitatud tagasinõue on õiglane, kui segaseid asjaolusid on nii palju?29.05.2012

Tere.
Pea aasta tagasi juhtus Soomes liiklusõnnetus, kus süüdi olin mina. Sõitsin ees olevale autole tagant sisse, kes järsult pidurdas. Sõitsime kõrval parklasse, kus jõudsime kokkuleppele, et maksan 100 eurot tema kahju korvamiseks, ta oli sellega nõus. Läks aga mõni nädal mõõda, kui tuli minu enda kindlustusandja poolt kõne, et olen põhjustanud Soomes avarii. Rääkisin juhtunu neile ära, et olen korvanud tema kahju ja saime kokkuleppele. Kohapeal olles võttis ta küll minult kõik andmed ja auto numbri, aga me ei vormistanud ühtegi dokumenti selle õnnetuse kohta ega joonist, mis praegu tõestaks antud juhtumit. Kannatanu pöördus ka Soome politseisse ja ta koostas raporti, mis edastati ka minu liikluskindlustusandjale Eestisse. Mure on selles, et õnnetus leidis aset 20.07.2011, aga kannatanu on märkinud ja väidab, et leidis hoopis aset 22.07.2011. Kuna minu liikluskindlustuse viimane päev oli 21.07.2011, siis õnnetus leidis aset praeguse otsuse puhul päeval, mil oli minu auto kindlustamata. Ning seetõttu ka praegu kindlustusandja mulle tagasinõude saatis. Aga kuidas on võimalik teha mulle tagasinõuet, kui õnnetuse ajal me ei vormistanud ühtegi paberit ega joonist, mis oleks tõendatud minu allkirjaga. Soomepoolne politsei pole minuga ühendust võtnud seoses antud juhtumiga, ega minult küsinud seletusi ega ka soomepoolne kannatanu liikluskindlustus. Ma pole mitte millegile alla kirjutanud, et olen nõus ja ühel meelel kannatanuga. Mitte kusagil pole ma käinud ütlusi andmas. Soome politsei ei käinud isegi sündmuskohal, et oleks asja registreerinud ja mind poleks vaja enam olnud välja kutsuda. Kuidas nad saavad kirjutada valmis raporti selle kohta. Ainult ühe osapoole ütluste põhjal pandi kaust kokku. Kindlustusandja ütles, et nad eeldasid, et olen olnud ühenduses Soome politseiga ja asjaga kursis, sellest nad selle tagasinõude tegid. Minu arust puuduvad tõsised alused ja motiivid siit loost, mille põhjal nad minult seda tagasi nõuavad. Juba see näitab, et terve selle juhtumi kausta vahel ei ole mitte ühtegi lehte, kus oleks minu allkiri ja ütlused juhtumist, kui ainult nii palju, et olen kinnitanud enda kindlustusandjale, et juhtum leidis aset 20.07.2011 ja õnnetuse kirjeldus ning see ka läbi e-kirja. Kindlustusandja, kui sai Soomest kõik paberid antud juhtumi kohta, oleks pidanud enne vaatama hoolikalt kas seal on ka minupoolne seletus või mõni lausegi antud õnnetuse kohta ja kinnitus, et olen osalenud sellel kuupäeval just selles kohas jne. See kõik puudub. Soovin teada, kas antud tagasinõue on õiglaselt minule saadetud?

Lugupidamisega

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Kui kindlustusandja esitatud tagasinõue ei ole Teie hinnangul õiglane, siis vaidlustage esitatud tagasinõue. Esitage kindlustusandjale oma vastulause ja tõendid oma väidete kohta. Kindlustusandja peab tõendama, et tal on õigus esitada tagasinõue.

Hinnangut konkreetsele juhtumile ei ole võimalik kõiki asjaolusid teadmata anda.