Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kas kindlustus korvab kahju, kui avarii põhjustas juhilubadeta isik (mitte auto omanik)?30.05.2012

Avarii põhjustas lubadeta isik (mitte auto omanik), kas liikluskindlustus siiski kehtib? Kindlustuslepingust kahjuks ei loe midagi välja, peale selle, et vastavalt seadusele...
Situatsioon järgmine: lubadeta isik sõitis peateele, märkamata lähenevat autot ja peateel liikunud sõiduk sõitis külje pealt sisse. Kas see on takistuseks kindlustuselt kahju taotlemiseks?

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Liikluskindlustuse kaitse kehtib sõltumata asjaolust, et liiklusõnnetuse põhjustas juhtimisõiguseta juht. Liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitab kindlustusandja liiklusõnnetuse põhjustaja tekitatud kahju teisele isikule. Liiklusõnnetuse põhjustanud sõidukijuhi juhitud sõidukile tekkinud kahju ei hüvitata. Viimatinimetatu puhul ei oma isiku juhtimisõigus või selle puudumine samuti tähendust.

Seega küsimuses kirjeldatud juhtumis hüvitab juhtimisõiguseta isiku juhitud sõidukile liikluskindlustuse kaitse andnud kindlustusandja kahju, mis tekkis peateel liikunud sõiduki omanikule.

Kui liiklusõnnetuse põhjustab juhtimisõiguste isik, siis on kindlustusandjal õigus nõuda temalt tagasi kannatanule väljamakstud hüvitis ja kahju käsitlemise kulutused.