Kahju- ja elukindlustus


Küsimus: Kui parklas on autole sisse tagurdatud, kas siis liikluskindlustus aitab?04.06.2012

Minu autole on öösel keegi sisse tagurdanud. Olemas on liikluskindlustus, puudub kaskokindlustus.
Kas nüüd olen oma mures üksi või on mõni võimalus, et kindlustus mind aitaks?
Politsei fikseeris sündmuse ja kehitas ainult õlgu.

Vastus: Lauri Potsepp, juhatuse liige, Eesti Liikluskindlustuse Fond; Eesti Kindlustusseltside Liit, www.lkf.ee, www.eksl.ee

Küsimuses viidatud kahju tuleb teil endal kanda, kui Te ei saa teada, kes kahju põhjustas.

Teie sõiduki suhtes liikluskindlustuse lepingu sõlminud kindlustusandjal ei ole kahju hüvitamise kohustust, sest Teie liikluskindlustuse lepingu alusel hüvitatakse üksnes kahju, mis on tekitatud Teie sõidukiga.

Ka Eesti Liikluskindlustuse Fondile ei ole kahju hüvitamise kohustust, sest tundmatuks jäänud sõiduki poolt teisele sõidukile tekitatud kahju ei kuulu hüvitamisele.

Kõnealuse kahju hüvitaks vabatahtliku sõidukikindlustuse kindlustusandja, kui Teil oleks sõidukikindlustuse leping olnud sõlmitud.